Đã đóng

Trading Strategy/Indicator -ProRealtime Coding

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $257 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am after an expert on the ProRealTime trading software.

You will be required to code a strategy that I came up with, along with an indicator that goes with it.

With your application please explain what coding you have done previously on the ProRealTime.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online