Đã đóng

Twilio and Active Campaign API Setup

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $115 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need build your tailored integration between ActiveCampaign and Twilio. I am looking for skilled API expert that knows SMS via Twiio and can learn Webhooks setup within ActiveCampaign.

This integration will allow us to send SMS campaigns to prospective customers from ActiveCampaign while using the Twilio SMS send/receive engine via API. Each message sent and received will be logged in the notes of each account. It will also be possible to send individual SMS messages right from ActiveCampaign to individual accounts by simply adding a note preceded by "SMS:". Responses from these SMS messages will also be logged automatically in the notes section of the account.

Additional logic will be possible (i.e. move a contact to a new campaign or a new stage in a pipeline) based on the SMS responses received.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online