Mở

De-corrupting a Microsoft Publisher Document

My computer crashed while I was working on my Microsoft Publisher Document. Now it won't open up...I need someone to de-corrupt this large document for me. It's 212 MB.

Kỹ năng: Coding

Xem thêm: magazine template microsoft publisher, converting microsoft publisher files, template magazine microsoft publisher, design microsoft publisher, microsoft publisher newsletter templates, brochure templates microsoft publisher, microsoft publisher magazine template, microsoft publisher magazine templates, microsoft publisher brochure templates

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Honolulu, United States

Mã Dự Án: #14900850

2 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kamraan1

Hello I am kamraan and I am expert in doing coding projects .I have 10 years of experience & have, completed 100+projects in coding . Expertise : Coding • PHP • Python • Visual Basic • .NET • Software Architecture Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0