Đã Đóng

Github project

2 freelancer đang chào giá trung bình £26 cho công việc này

£18 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Passionme9

Im willing to do the lroject . Need a. Clarity kn what needs to be done Relevant Skills and Experience Km an AI practitioner

£33 GBP trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0