Đã hoàn thành

Online Testing

Được trao cho:

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

8 freelancer đang chào giá trung bình $165 cho công việc này

$200 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MyAwesomeTeam

rdcomo, nice to meet you. .I can do it We have experience in this Coding I will completed on time, Do this project by the best way and fast way, make you feel happy when working with us If you Thêm

$165 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$233 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0