Đang Thực Hiện

151951 upgrade de IIOP

Make an upragde of an API

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh

Xem thêm: ajax fusion

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) paris,

Mã Dự Án: #1898132

Đã trao cho:

fredgont

all right man, glad to see you again, no problem, i'll do the job nights and days.

$1050 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0