Đang Thực Hiện

9507 Webdesigner

need a webdesigner to make - the main portal of a new auction site. - the template of it. Need something attractive, that looks good! (Should go with ProBD).

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: webdesigner template, need a webdesigner, webdesigner site, it webdesigner, webdesigner, need auction site template, auction portal template, fusion template, flash cold fusion, need webdesigner, webdesigner flash, auction portal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #1760374