Đã Đóng

Ticketnetwork API web service Expert Needed

I'm a ColdFusion developer looking to work with another CF developer that has experience working with ticketnetwork's webservice via CF. I would need code snipplets built to make various calls.

Since this is an ongoing project I will pay by the hour.

NOTE: ticketnetwork webservice experience is a MUST.

Kỹ năng: Nhiệt hạch lạnh, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: ticketnetwork api, web service developer, web code expert, pay by the hour, i m a web developer, developer by the hour, cf software, service architecture, needed a software developer, cold fusion web developer, cold fusion developer, cold calls, service via, cold needed, coldfusion web service, experience api, webservice api, coldfusion api, experience working api, api service project, coldfusion work project, webservice project, api developer needed, ticketnetwork project, software expert experience

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) WPB, United States

Mã Dự Án: #1694566

3 freelancer đang chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

miftkhar

Please read PMB. Thanks.

$12 USD / giờ
(20 Đánh Giá)
5.2
priyankjini

Hello Sir, We have seven year experience in coldfusion with MYSQL and mssql. Please check my PMB i have attached the my portfolio. Thanks

$15 USD / giờ
(12 Đánh Giá)
4.9
ZSAYqw890

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0