Đã Hủy

Commission Only website sales sell product service

I need you to sell my advertising space on my website to

100% customers who will buy my advertising space

need 1000 customers each month

£80 GBP per advert

[url removed, login to view]

You get Commission Only

Earn $1,000 per month per 1000 customers

Kỹ năng: Leads, Bán hàng

Xem thêm: website advertising service, sales space, product advertise, gbp, commission, commission only, amp 100 pound, advertising product, commission sales product, advertising commission, space commission, commission 1000, need website sales, sell advertising website, pending buy sell, commission per product sales, website advertising sales commission, commission 100, need advertise website, space sales website, website commission sales, commission earn, need sales advertising, earn per sales, sell 1000

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Hereford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1715686

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

TeleSalesExpert

Hired by the Employer

£20 GBP trong 135 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0