Đã Hủy

Commission website sales 100% customers

I need you to get me 100 sales in five days on my website

and need 1,000 customers a month advertising they website &

logo £80 Per Advert

you will earn $1,000 per month once I get 1000 customers

Home Page

[url removed, login to view]

Advertising Page

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: five website, amp 100 pound, advertising commission, commission 1000, need website sales, need website earn, website advertising sales commission, logo advertising website, commission 100, commission website, need advertise website, website commission sales, commission earn, need sales advertising, earn per sales, commission per, 100 sales month, earn commission home, commission sales home, advertising sales commission, sales 100 commission, sales commission logo, logo sales website, website earn per day, sales home commission

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Hereford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1717495

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

Gamit

Hired by the Employer

£20 GBP trong 135 ngày
(158 Đánh Giá)
7.8