Đã Hủy

commission website sales

I am selling advertising space website owners can advertise they website on my website

I need you to get me 20 sales in four days urgent customers

and 100 sales a week

Earn $500 per 100 payed customers

Kĩ năng: Marketing liên kết, Hỗ trợ khách hàng, Bán hàng

Xem nhiều hơn: sales space, c and n sales, selling my website, website sales, advertising commission, payed commission, earn 500 week, space commission, commission 500, need website sales, 500 week selling, website advertising sales commission, space selling website, commission 100, need earn 500 week, commission website, need advertise website, space sales website, space selling, selling website space, commission earn, need sales advertising, website selling commission, earn per sales, commission per

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Hereford, United Kingdom

ID dự án: #1745669

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

VipStars

Hired by the Employer

£20 GBP trong 130 ngày
(0 Nhận xét)
0.0