Aarav ecommerce

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

My products like dry fruits ,species, nuts .these products to be described using Catlog and sell

Truyền thông Ngôn ngữ tự nhiên

ID dự án: #36701305

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2500000 cho công việc này

Soniyakumar

Hello, I am writing to express my interest in the Mobile App development & Website development position at Company With over 12 years of experience in the industry, I am confident in my ability to contribute to your t Thêm

₹2500000 INR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0