Aditya Zee

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Just wanna learn one on one English like native speakers

Truyền thông Public Speaking Phát triển cá nhân Leadership Development Kinh doanh

ID dự án: #37489075

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình ₹237/giờ cho công việc này

aqsholjh

Hello, I am Aqshol Jilham Hatta, a recent graduate with a degree in English Education, and I am excited to offer personalized one-on-one English learning sessions. Why Choose Me: As a native speaker of Bahasa Indone Thêm

₹250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0