Đã Đóng

callers for calling

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹6417 cho công việc này

ashleymontello

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sujeymadrigal17

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ashishbrgwkr

I have 5 years experience in international BPO and also worked with Telstra...

₹1500 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pankajkatware

A proposal has not yet been provided

₹11000 INR trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
xavieranbaishaly

A proposal has not yet been provided

₹5500 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
simran6969

A proposal has not yet been provided

₹4950 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0