CEO Representative

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We need an uk based person who can represent our company as a CEO.

requirement -

[login to view URL] zoom meetings

[login to view URL]`s social media and name will be used

Truyền thông Public Speaking Business Management

ID dự án: #37210876

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₹13000 cho công việc này

JhonMan007

I am Management Consultante & Project Manager With extensive experience managing companies, I currently manage the expansion of a corporation in Latin America and the Caribbean.

₹13000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0