Đã Đóng

[url removed, login to view]

Owner, Hypemyhustle Multimedia service, 21st century product support management, creative design, effective digital marketing campaigns and strategy, branding, marketing communication and pr.

Kỹ năng: Truyền thông, Thiết kế kĩ thuật số, Digital Marketing, Quan hệ công chúng (PR), Social Media Management

Xem thêm: design banner branding, car owner design java

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nigeria

Mã Dự Án: #14910201