Pre Employment Vetting [ Ashgabat, Turkemenistan]

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project in Ashgabat, Turkmenistan

I am looking for a freelancer to assist me with a pre-employment vetting project in Ashgabat, Turkmenistan. I require a basic level of background check, with a focus on employment history verification.

Specifically, I need a one-time check completed, which will involve verifying the employment history of potential job candidates. I am not looking for ongoing vetting services at this time.

The ideal freelancer for this project will have experience in conducting background checks and verifying employment history. They should also have knowledge of local laws and regulations in Ashgabat, Turkmenistan.

Skills and Experience Required:

- Experience conducting background checks

- Knowledge of local laws and regulations in Ashgabat, Turkmenistan

- Experience verifying employment history

Truyền thông Local Job Dịch thuật Nhiếp ảnh Hỗ trợ khách hàng Administrative Support BPO Tổng đài Customer Experience Chăm sóc khách hàng Customer Strategy Data Collection Data Delivery Nhập liệu Data Extraction Data Management Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Employee Training Lao động phổ thông Office nói chung Nhân sự Tuyển dụng Technical Recruiter Travel Ready Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36714280

Về dự án

1 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: V9H8+9M8, Arçabil şaýoly, Aşgabat, Turkmenistan

Được trao cho:

ucancallmeMike

Ok, let's make it 50 .............................................. ..............................................

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0