Pre Employment Vetting [ Cienfuegos, Cuba ]

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am in need of pre-employment vetting services for one employee in Cienfuegos, Cuba. The specific background check required is education verification. There is no specific requirement for the level of education the employee should have. Ideal candidates for this job should have experience in conducting education verification checks.

Truyền thông Local Job Dịch thuật Nhiếp ảnh Hỗ trợ khách hàng Active Site Survey Administrative Support BPO Tổng đài Customer Experience Customer Retention Chăm sóc khách hàng Data Collection Data Delivery Nhập liệu Data Management Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Employee Training Nhân sự Physical Site Survey Talent Acquisition Travel Ready Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36710108

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Reparto Punta Gorda, Cuba