Pre-employment Vetting [ Essex, UK ]

Đã Đóng Đã đăng vào 6 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-employment Vetting Project in Essex , UK

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Essex, UK. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 4 days

Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks for potential employees

- Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks

Anyone from any educational background can apply.

Truyền thông Local Job Dịch thuật Nhập liệu Nhiếp ảnh General Full Load Lao động phổ thông Office nói chung General Part Load

ID dự án: #36740751

Về dự án

4 tháng trước đang mở

Địa điểm: Colchester, United Kingdom