Pre Employment Vetting [ Havana, Cuba ]

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre Employment Vetting [Havana, Cuba]

I am looking for a freelancer who can help me with a basic level of background check for a single candidate in Havana, Cuba. I need the candidate's education credentials verified.

Ideal Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks

- Proficiency in verifying education credentials

- Familiarity with the Cuban education system and verification process

Please note that this project requires confidentiality and a high level of professionalism. Thank you.

Truyền thông Local Job Dịch thuật Nhiếp ảnh Hỗ trợ khách hàng Active Site Survey Administrative Support BPO Tổng đài Customer Experience Chăm sóc khách hàng Customer Strategy Data Collection Data Delivery Nhập liệu Data Extraction Data Management Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Employee Training Lao động phổ thông Office nói chung Nhân sự Physical Site Survey Tuyển dụng Technical Recruiter Travel Ready Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36710130

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: La Habana, Cuba