Pre Employment Vetting [ San Diego, USA]

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in San Diego, USA. The project involves conducting a basic background check that includes education verification. No social media screening is required.

Ideal skills and experience:

- Experience in conducting pre-employment vetting

- Knowledge of the relevant laws and regulations in Austria

- Attention to detail and ability to conduct thorough checks

- Excellent communication skills for reporting findings to me.

Truyền thông Local Job Nhiếp ảnh Data Cleansing Data Collection Nhập liệu General Full Load Lao động phổ thông Office nói chung General Part Load Nhân sự LinkedIn Recruiting Recruiting Sales Tuyển dụng Technical Recruiter Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36690496

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: San Diego, United States

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

josevalenzuelatj

Definitely assist you with the pre-employment vetting project in San Diego. I have experience conducting basic background checks that involve education verification and also have knowledge of the laws and regulations i Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0