Pre-employment vetting [Sydney, Australia]

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project in Sydney, Australia.

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Sydney, Australia.. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 1 week

Truyền thông Local Job Nhiếp ảnh Administrative Support BPO Tổng đài Chăm sóc khách hàng Customer Strategy Hỗ trợ khách hàng Data Collection Data Delivery Nhập liệu Data Extraction Data Management Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Employee Training Lao động phổ thông Nhân sự Tuyển dụng Talent Acquisition Technical Recruiter Travel Ready Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36684376

Về dự án

1 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: Sydney, Australia

Được trao cho:

(0 Đánh Giá)
0.0