Đã hoàn thành

Complex Data Parsing & Processing - Phase 2

Continuation of the work on parsing and processing the data files we have.

This phase involves condensing the various sections of the data and putting it all together in a final import file.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Lập trình C++, Python, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: processing the data, final data, processing, pending phase, parsing data, mkadamjee, condensing, file parsing, parsing file, parsing files, parsing rss files using asp, reading parsing xml files action script, parsing wikimedia files, parsing obj files java, quickbooks sdk invoice data file import, getting data excel file putting access file, parsing html files database, parsing text files java, processing xml pad files php, java class parsing text files

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Nottingham, United Kingdom

ID dự án: #2586976

Được trao cho:

eliezedeck

Hired by the Employer

£350 GBP trong 5 ngày
(7 Đánh Giá)
5.8