someone to hack

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

im in need of help to find a friend and its really important

Đồ họa máy tính Computer Support

ID dự án: #37201809

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

fajarcomputer22

Saya memiliki kemampuan untuk menangani masalah komputer baik hardware, jaringan & software. Saya merasa posisi ini cocok untuk saya. Pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun dibidang IT Develop dan Infra. Skill lainnya s Thêm

$10 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0