Đã Đóng

Computer Sciences expert in Automata

Need some expert in languages automata and competition. More details will be shared in chat.

Kĩ năng: Computer Science, Lập trình C, Thuật toán, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 150 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33964291