Đã Đóng

Debug malware packed

2 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

kteja85

#######################################################################################################################

$140 USD trong 7 ngày
(32 Nhận xét)
5.2
x00xteam

Hello, I have an experience with viruses and malware's ... I think I can help you send me the example and I'll try to unpack it

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0