Đã Hủy

Need guide on malware analysis

I need someone to guide/teach me on malware analysis. I need the step to study the malware, behavior and signature and some explanation. I will provide the sample for static and dynamic analysis.

Kĩ năng: An ninh máy tính

Xem nhiều hơn: static analysis malware guide, malware analysis, Guide, analysis, Security analysis, dynamic signature, dynamic analysis, someone need teach, study analysis, study guide, signature sample, malware computer, dynamic security, static dynamic lan lan cisco 2800, configure static dynamic nat, static dynamic nat cisco, mod rewrite static dynamic, worked extensively static dynamic user controls, change static dynamic text flash, cisco networks static dynamic, cisco static dynamic, static dynamic nat, flash static dynamic text leading

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) damansara, Malaysia

ID dự án: #1656288

2 freelancer đang chào giá trung bình $9/giờ cho công việc này

rahul0123

Hi, I would like to do this for you. Please check your PMB.

$10 USD / giờ
(2 Nhận xét)
2.1
Globis

Hi Read My Pm please

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0