Đã Đóng

Fort Polk, -- 2

Need construction quality control managers to oversee repairs of metal bldgs.

Kĩ năng: Giám sát công trình

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #34050807

1 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

ig36hernandez

Good afternoon friend: I am a construction engineer ISO:9001 certified, I look forward to hearing from you.

$38 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0