Đã hoàn thành

Construction page design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sarahmolly83 với giá $48 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$48 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

- making an "under-construction" page for website

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online