Đã hoàn thành

Contact Retrieval Jun 18 2012 12:37:18

Contract Duration: Approximately 3 months

URL to process/week: ~2000

Rate per URL: $0.04

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Nghiên cứu, Tìm kiếm web

Xem thêm: retrieval, contact bpo want process, contact non voice process, contact retrieval, rate process server, asp arabic contact email form process, process contact form template monster, blackberry contact information process, auto delete information week duration

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Seattle, United States

Mã Dự Án: #1703710

Đã trao cho:

zeitate

Hired by the Employer

$1040 USD trong 91 ngày
(21 Đánh Giá)
5.5