Đang Thực Hiện

Contact Retrieval May 14 2012 17:59:05

Contract Duration: 3 months with possibility of renewal at the end.

Workload: Process a minimum of 700 URLs per week.

Pay Rate: $[url removed, login to view]

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Nghiên cứu thị trường

Xem thêm: retrieval, contact urls, pay per sale process, contact retrieval, large url logfile process, minimum base pay commission, capture url firefox process

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Seattle, United States

Mã Dự Án: #1633496

Đã trao cho:

wannaBbest

Hired by the Employer

$319 USD trong 90 ngày
(25 Đánh Giá)
4.7