Đã Đóng

viết content cho website

Nội dung tối thiểu 1200 từ cho 1 bài viết, ngôn ngữ tiếng anh, viết về các sản phẩm cho nhà cửa đời sống, cắm trại.

Kĩ năng: Content Marketing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Quận Tân Bình, Vietnam

ID dự án: #21865247