Đã Đóng

Contetn cho kênh Instagram

2 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

Trantran1712

Tôi sẽ lên plan content theo tuần/ tháng và gửi cho bạn. Bạn có thể đưa ra yêu cầu đối với nội dung và test tôi!

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
linhnd1095

Mình hiện ở Hà Nội, có thể làm online Có thể làm freelancer content writing cho các nền tảng ig, fb .

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0