Đã Đóng

viết và sáng tạo nội dung content website mới và facebook.

2 freelancer chào giá trung bình$148 cho công việc này

BensonMar

Tôi là 1 người đam mê du lịch nên hiểu được insight của 1 người lưu trú đang tìm một chổ ở ngắn hạn & thế mạnh về content marketing & social nên công việc này phù hợp với khả năng & sở thích của mình

$175 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
quangluutk

I can help you. I am an expert in the field of website, news and advertising. If you need it can cooperate with me longer term. quangluutk @ [login to view URL]

$120 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0