Tuyển freelancer chạy Ads

Đã Đóng Đã đăng vào 5 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần tim freelancer chạy quảng cáo và xây dựng chiến lược phát triển cho Homestay. Làm việc từ xa, chi trả theo hình thức chia hoa hồng doanh thu.

Content Marketing Google Ads Facebook Ads

ID dự án: #36852936

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở