Đang Thực Hiện

Content Placement Project

Need to do 37 websites screenshots, 3 screenshots per each site, and insert it through CMS.

Kỹ năng: PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: site placement, placement websites, insert project, cms small site, good cms auction site, wordpress cms driven site, already site need editing, free cms existing site

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1670919

Đã trao cho:

laus

Hired by the Employer

$120 USD trong 3 ngày
(28 Đánh Giá)
5.9