Đã Đóng

Biografia e percurso academico

3 freelancer đang chào giá trung bình €29 cho công việc này

€50 EUR trong 1 ngày
(136 Đánh Giá)
6.8
€30 EUR trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1
Muhammadraees108

I have seen your bid in detail; I think I am the perfect candidate having more than 8 years of experience in report writing, academic writing and article writing Relevant Skills and Experience I am well versed in appl Thêm

€8 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0