Đã Đóng

làm công việc viết content hoặc copywriting

ôi rất mong muốn làm vị trí content writer cho quí công ty. Đây thực sự là một công việc rất thú vị và phù hợp với tôi.

Tôi đã khá thành công với content writing trên trang Blog của tôi. Kèm theo đó, tôi có gửi một vài bài viết để anh có tài liệu tham khảo về lối hành văn cũng như phong cách viết của tôi.

Kĩ năng: Soạn thảo nội dung

Xem nhiều hơn: t$c, m&t, c.v. writing, c.v. writer, content writing ng, article writing content blog writing, contract blog writing content, adult blog writing content, vi t nam teline, copywriting content writing proof reading, professional copywriting content, india legal content copywriting, copywriting chandigarh content writing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9783534