Đã Đóng

Viết nội dung -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫1666666 cho công việc này

khanh1708

Tôi là Khanh, tôi có khả năng làm các công việc liên quan tới ngôn ngữ (viết bài, dịch thuật,). Cho tôi chủ đề bạn cần, tôi sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. Best Regard. Thanks & Best Regard Các Kỹ Nă Thêm

₫1666666 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0