Đã Đóng

Female assistant for video chat

6 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

Missie1

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.3
ligiahernandez81

Mujer audaz y con deseos de superación, bonita y con atributos. Disponible gran parte del día. Facilidad de expresión.

$35 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
subhamete

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Alexandraaa21

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jowe2129

Okay let’s try

$55 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0