Đã Hủy

Help me with Marketing

Cửa hàng chúng tôi bán thực phẩm sạch đang cần một thành viên sáng tạo viết bài facebook để đưa thương hiệu đến khách hàng.

Kĩ năng: Soạn thảo nội dung, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) hà nội, Vietnam

ID dự án: #14477491

10 freelancer chào giá trung bình$133 cho công việc này

linkgit

Hello Sir, I just read your project requirement and ready to do work for you. I am having a team of well experienced SEO, Developers and designer with great skills. My main link building area is local, Thêm

$150 USD trong 30 ngày
(653 Nhận xét)
9.1
ProfitBySERP

************************Get Targeted and Organic traffic.************************   Hello Sir,   SEO is the best way to improve online business and targeted traffic.. We would like to help you regarding SEO with w Thêm

$77 USD trong 30 ngày
(132 Nhận xét)
6.8
thelords

Sau khi trải qua tất cả các chi tiết một cách nghiêm túc, tôi sẽ là nhà tự do tự do tốt nhất cho công việc này (là người chiến thắng trong cuộc thi viết ở đây trên freelancer.com) ... Tôi có kinh nghiệm trong loại công Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(84 Nhận xét)
6.1
seoblueshield

Hi,   we provide Best SEO services (Complete On page & Off Page) with 100% white hat SEO technology. ON Page Optimization:   Title Tag Optimization Keywords Tag Optimization Description Tags According to G Thêm

$50 USD trong 30 ngày
(51 Nhận xét)
4.7
$111 USD trong 11 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
mounachalla

Expert in Social Media Marketing. So, you can bet on me. Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nirodadeshan

i can do your projecr well as you think..i have a facebook acount with 68 groups...if you need i can make a banner in my friend's website.

$99 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
saurmathur

I am a seasoned marketing professional and have delivered more than 800 campaigns across the globe in my past 13 years of experience Relevant Skills and Experience I am Adobe & Google certified professional and have d Thêm

$111 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aa1bb2cc3dd4

Trong 15 ngày, tôi sẽ soạn thảo nội dung, chụp hình cửa hàng, tạo fanpage trên fb, đăng bài quảng cáo trên FB và đăng bài mỗi ngày, mời bạn bè xem và ấn lượt thích... Relevant Skills and Experience Tôi có 3 trang fanp Thêm

$155 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0