Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết nội dung Đánh văn bản, làm văn phòng

Soạn thảo nội dung

ID dự án: #13843358

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫550000 cho công việc này

minhbulu

Tôi có khả năng đánh máy 86 từ/phút. Là nhân viên văn phòng có nhiều thời gian nhàn rỗi. Chúng tôi có 1 team có thể hoàn thành công việc nhanh nhất.

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0