Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết nội dung Tôi tên Trọng, ở Hà Nội. Cần thuê viết ebook về bí kíp du lịch khoảng 25 trang bằng tiếng anh.

Soạn thảo nội dung

ID dự án: #14790611

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$59 cho công việc này

saniafashion1

A proposal has not yet been provided

$60 USD trong 3 ngày
(445 Nhận xét)
8.2
Shaheryar1976

Contact me i will provide you any kind of assistance at lowest possible cost...

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rashi0105

Hello, We have a great team of skilled people who are capable of such type of work. We have delivered exceptional work in past projects and continuously looking forward for more opportunities like the one I am writing Thêm

$88 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0