Phiên Dịch Tiếng Anh - Việt Làm Việc trong 3 ngày 4-5-6 tháng 5 tại PhnomPenh( offline )

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Phiên Dịch Tiếng Anh - Việt Làm Việc trong 3 ngày 4-5-6 tháng 5 tại PhnomPenh!

Yêu giao tiếp tốt nhiệt tình làm việc với phóng viên người Mỹ.

( offline )

Soạn thảo nội dung Blog Viết quảng cáo

ID dự án: #33563956

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở