Đã Đóng

Phiên Dịch Tiếng Anh - Việt Làm Việc trong 3 ngày 4-5-6 tháng 5 tại PhnomPenh( offline )

Phiên Dịch Tiếng Anh - Việt Làm Việc trong 3 ngày 4-5-6 tháng 5 tại PhnomPenh!

Yêu giao tiếp tốt nhiệt tình làm việc với phóng viên người Mỹ.

( offline )

Kĩ năng: Soạn thảo nội dung, Blog, Viết quảng cáo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phnom Penh, Cambodia

ID dự án: #33563956