Đang Thực Hiện

السفر

يحتاج سن معين من الشباب ف عمر 20 عاما من السفر والتمتع بما لهم من حيوايه ولياقه ومتعه الحيااه لذلك علينا ان نتيح لهم الامكانيات للسفر الي ما يرودون من الاماكن

Kỹ năng: Soạn thảo nội dung

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14839198

Đã trao cho:

Phantom3D

A proposal has not yet been provided

$550 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0