Đã Đóng

Giúp tôi viết bài

Viết nội dung Người chuyên viết blog về những cảm nghĩ của mình

Dự án:bút tự do

Viết theo yêu càu của khách hàng

Trình độ :Mới vào nghề

Kĩ năng: Soạn thảo nội dung

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16476099

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

Boitue25

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0