Đã Đóng

Writing

Necesito un freelancer que me ayude con Writing , mi presupuesto es alrededor de $ 50000 + USD y necesito que este proyecto se termine en 3 days

Kỹ năng: Soạn thảo nội dung

Xem thêm: writing definition, writing thesaurus, writting, writing synonyms, writing for kids, what is writing skills, writing online, importance of writing, freelance programdor wpf peru, empleos callcenter telemercadeo atlntico

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Peru

Mã Dự Án: #14821173

1 freelancer đang chào giá trung bình $55000 cho công việc này

writingstudio22

A proposal has not yet been provided

$55000 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1