Đã Hủy

Writing

I need a freelancer to help me with Writing , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Soạn thảo nội dung

Xem thêm: articles writing freelancer, writing self help guide, writing travel low budget, press release writing freelancer, seo help budget, freelancer help google adwords, freelancer help

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14826750

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp175000 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
theajlalkhan

A proposal has not yet been provided

Rp100000 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0