Đã Đóng

Writing -- 2

I need a freelancer to help me with Writing , my budget is around ₹ 600 - 1500 INR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Soạn thảo nội dung

Xem thêm: article writing job freelancer, writing job freelancer, article writing jobs freelancer, writing sow freelancer, seo help budget, writing summary freelancer, freelancer help google adwords, freelancer help

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14864894

7 freelancer đang chào giá trung bình ₹1114 cho công việc này

Tinorey37

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.5
lahre

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
izuzujoseph

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gwanjiru79

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Sujyestha

A proposal has not yet been provided

₹600 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹650 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
profike

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0