Đã Đóng

Writing -- 2

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹1192 cho công việc này

Tinorey37

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
0.5
lahre

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
izuzujoseph

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gwanjiru79

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Sujyestha

A proposal has not yet been provided

₹600 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
profike

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0