Đang Thực Hiện

Writing -- 2

Được trao cho:

₹1300 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

11 freelancer đang chào giá trung bình ₹1227 cho công việc này

lakhann

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.2
₹950 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹600 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1750 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.8
₹1450 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ArCelox

Please provide more information on the project. Relevant Skills and Experience On time work, budget friendly Proposed Milestones ₹1300 INR - Project Fee is negotiable

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹850 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Raveenaangel121

I can give you maximum work in minimum time.

₹1450 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1200 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1150 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0